Mario Forever 5.8

Mario Forever 5.8

Buziol Games – Shareware – Windows
ra khỏi 17 phiếu
4 Stars User Rating
Mario Forever ist ein Remake des bekannten Spiele-Klassikers von Nintendo, in dem Sie als sympathischer Klempner wieder zahlreiche Level meistern müssen.

Tổng quan

Mario Forever là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Buziol Games.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 251 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Mario Forever là 5.8, phát hành vào ngày 18/05/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Mario Forever đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Mario Forever đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Mario Forever!

Cài đặt

người sử dụng 251 UpdateStar có Mario Forever cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản